Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek


Bijleenregeling

De bijleenregeling is een wet die de aftrek van hypotheekrente kan beperken. Deze regeling is op u van toepassing als u uw eigen woning verkoopt, en binnen vijf haar hierna een nieuwe, duurdere woning koopt. In de praktijk houdt de bijleenregeling het volgende in: wanneer u uw oude woning verkoopt en een andere woning koopt, is meestal de schuld die u over uw oude woning heeft lager dan de verkoopopbrengst. In dit geval spreekt men van overwaarde van de woning. Als u deze overwaarde investeert in uw nieuwe woning, mag u over de aankoopprijs van uw nieuwe woning rente aftrekken. Dit mag echter alleen over dat deel van de aankoopprijs dat hoger is dan de overwaarde van uw oude woning.

De bijleenregeling heeft als doel huiseigenaren te stimuleren om bij verhuizing de overwaarde van hun huis te investeren in de nieuwe woning.

De bijleenregeling is redelijk gemakkelijk voor 'normale' situaties. Gaat u echter scheiden of samenwonen, dan wordt het ingewikkelder. Het kan daarom raadzaam zijn een adviseur in te schakelen die voor u het rekenwerk verricht.

Kleiner wonen of huren
Als u regelmatig verhuist, kan er een aantal keren overwaarde ontstaan. De fiscus telt dit bij elkaar op. Dit bedrag wordt dan het eigenwoningreserve genoemd. Het reservebedrag blijft vijf jaar geldig. Gaat u kleiner wonen, dan hoeft u het eigenwoningreserve alleen in te brengen tot maximaal de oorspronkelijk hypotheeksom of de aankoopprijs van de woning.

Eigenwoningreserve
De eigenwoningreserve bestaat uit de opbrengst van de verkochte woning, de verkoopkosten van de verkochte woning en de aankoopkosten van de nieuwe woning. Dit bedrag wordt nog verminderd met de hypotheekschuld.

  • Verkoopkosten
    Hieronder vallen wel makelaarskosten en taxatiekosten, maar niet de kosten die u maakt om een nieuwe vloer te leggen of de muren van uw woning te verven.
  • Aankoopkosten
    Hieronder vallen overdrachtsbelasting, makelaarskosten en notariskosten voor de overdracht van de woning. Financieringskosten vallen echter niet onder de aankoopkosten.

Duurder wonen
Uw hypotheekschuld kan verhoogd worden als u naar een duurdere woning verhuis. Hypotheekrenteaftrek is in dit geval alleen toegestaan als de hypotheekverhoging nodig is om het verschil tussen de aankoopprijs van de nieuwe woning en de opbrengst van de oude woning te financieren.

Tussentijds aflossen
Wanneer u geen of een beperkte eigenwoningschuld heeft, heeft u recht op een extra aftrekpost. U komt hiervoor in aanmerking als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten. U mag dan het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten aftrekken.

Wanneer u uw hypotheek tussentijds aflost, verlaagt u uw hypotheekschuld. Hierdoor neemt bij verkoop de overwaarde van de woning toe. Het is vanwege de bijleenregeling voor huizenbezitters vaak niet aantrekkelijk tussentijds af te lossen, aangezien u de overwaarde van uw woning in de nieuwe woning moet stoppen.

Gaat u goedkoper wonen, dan wordt op deze regel een uitzondering gemaakt: lost u uw hypotheek af en verhuist u binnen vijf jaar opnieuw, dan telt de tussentijdse aflossing niet mee als nieuwe overwaarde.

 


Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek